pez limón Tag

Els peixos de tall més buscats i famosos de la costa d'Eivissa són blancs. Entre ells trobem l’anfós, el déntol, el Gall de Sant Pere o la roja, per posar alguns exemples. Existeix un peix blau, però, que competeix amb ells en prestigi: la círvia o cirviola, segons la grandària, o també coneguda com verderol. En anglès es diu Greater Amberjack i en francès sériole. El...