oricios Tag

Una de les meravelles que ofereix Eivissa són els seus fons marins, replets de paisatges envaïts per la llum, que compaginen praderies de posidònia, derelictes, fons arenosos i roques esquitxades de coves i forats, on viuen tota classe d'espècies. Pedres i esculls es troben sovint habitats per un animal aparentment inert al qual sempre cal fixar-se per a no trepitjar-lo...